Dalībskolu krustvecāki 2015./2016. mācību gadā

 

Krustvecāks

Atbalsta skola

Ojārs Kehris

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Aiva Vīksna

Gulbenes novada Valsts ģimnāzija

Aiva Vīksna

Rīgas Sanatorijas internātpamatskola

SIA Maileks

Priekules vidusskola

Atis Švinka

Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Tūrisma firma "Mari"

Daugavpils vienības pamatskola

SIA Mellis grupa

Zālītes speciālā internātpamatskola

SIA "Regula Baltija"

Daugavpils Centra vidusskola

SIA Narvesen Baltija

Daugavpils Krievu vidusskola- licejs

Inga Kulakova

Rīgas 85. vidusskola

Salenieku dolomīts

Kārsavas vidusskola

IK "Līga JV"

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

Maira Rune

Virgas pamatskola

Jānis Zvirbulis

Jaunburtnieku pamatskola

SIA Nordlamell Baltic

Rīgas Franču licejs

 

© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.