Mentoriem

Reģistrējieties un kļūstiet par Skolēnu Mācību Uzņēmumu (SMU) padomdevēju – biznesa konsultantu!

Aicinām Jūs sniegt biznesa konsultācijas klātienē, piedaloties vieslekcijās skolās un JAL rīkotos semināros, gadatirgos - izstādēs Rīgā un citos Latvijas reģionos, un sniedzot konsultācijas elektroniski vai SMU sistēmā.

Jomas, kurās SMU dalībniekiem nepieciešams Jūsu padoms – biznesa plāna veidošana, mārketings, grāmatvedība, personālvadība, finanšu plānošana, ražošana, biznesa idejas prezentēšana, produkta/pakalpojuma pārdošana, uzņēmuma darbības analīze u.c.

Vairāk par SMU mentoru programmu.

Vārds, Uzvārds
Kompānija
Amats
Telefona Nr.
E-pasts
Atkārtojiet e-pastu
Piederība sabiedriskajām organizācijām
Kods (Vārda 1., Uzvārda 1. un pēdējais burts. Piem.: Jānis Bērziņš -> JBš)
Parole (vismaz 4 simboli)
Atkārtojiet paroli
© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.