JA Latvija Sertifikāts

Junior Achievement Latvija (JA Latvija) piedāvā iespēju skolēniem iegūt  Sertifikātu, kas apliecina dalību JA Latvija programmās.

JA Latvija Sertifikātu var iegūt JA Latvija dalībskolu 12. klašu skolēni, kuri piedalījušies sekojošās JA Latvija aktivitātēs:

·         Ēnu diena;

·         Biznesa simulācijas spēle TITAN;

·         Programma „Skolēnu mācību uzņēmumi”.

JA Latvija Sertifikāts sniedz priekšrocības, uzsākot studijas JA Latvija sadarbības augstskolās (Sertifikāts sniedz priekšrocības un tiek pozitīvi vērtēts šādās Latvijas augstskolās: Latvijas Universitātē*, Riga Business School, Biznesa augstskolā Turība**, Rīgas Ekonomikas augstskolā, Banku Augstskolā***, Vidzemes Augstskolā, Daugavpils Universitātē.) un būs kā apstiprinājums skolēna CV par praktisko komerczinību kursa apguvi – mārketingu, uzņēmējdarbību, menedžmentu, grāmatvedību, likumdošanu, lietvedību un lietišķo etiķeti.

*Latvijas Universitāte sniedz iespēju saņemt studijas maksas atlaidi (50% apmērā no pirmā studiju gada studiju maksas LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura vai profesionālā bakalaura studiju programmās, kurās uzņemšana ir izsludināta 2014. gada, 2015. gada vai 2016. gada vasarā) skolēnam, kurš uzrādīs vispārējās vidējās izglītības apliecinošu atestātu, centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā un matemātikā, kā arī Biedrības JA Latvija izsniegto sertifikātu (izsniegtu 12. klases skolēnam 2015. gadā).

** Biznesa augstskola Turība sniedz iespēju skolēnam, uzrādot vispārējās izglītības apliecinošu diplomu, centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā un matemātikā (maināms pēc augstskolu noteikumiem) un JA Latvija iegūtu sertifikātu (izsniegtu 12. klases skolēnam 2015. gadā), saņemt studijas maksu atlaidi 50% apmērā pirmajā studiju gadā Biznesa augstskolas Turība bakalaura un profesionālā bakalaura studiju maksas programmās.

***Banku augstskola sniedz iespēju skolēnam, uzrādot vispārējās izglītības apliecinošu diplomu, centralizēto eksāmenu rezultātus latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā un JA Latvija iegūtu sertifikātu (izsniegtu 12. klases skolēnam 2015. gadā), saņemt studiju maksas atlaidi 10% no pirmā semestra maksas visās 1. līmeņa un profesionālā bakalaura studiju programmās. Minētās tiesības var izmantot 3 gadu laikā no sertifikāta saņemšanas brīža.

JA Latvija Sertifikātu iegūšanas Nolikums 2017

JA Latvija sertifikāta saņemšanai skolotājam/konsultantam jāaizpilda Sertifikāta pieteikuma veidlapa.

Sagatavoto informāciju ar atzīmi JA Latvija sertifikāts sūtīt uz e-pastu jal@jal.lv (Svarīgi! E-pasts drīkst būt sūtīts vienīgi no skolotāja/konsultanta e-pasta).

 


 
© Junior Achievement - Young Enterprise Latvija. Visas tiesības aizsargātas.